HOME » Diensten » Boominventarisaties

Boominventarisaties

Tegenwoordig hebben veel gemeentes een eigen boomverordening. Hierin staat onder andere wanneer bomen gekapt mogen worden of wanneer er een herplantplicht geldt. Bij het aanvragen van een kapvergunning is er vaak een onderzoek nodig waarbij wordt gekeken om welke soorten bomen het gaat, welke dikte zij hebben, in welke staat zij verkeren en hoeveel bomen het zijn. Adviesbureau E.C.O. Logisch levert dergelijke boominventarisaties. Wij leveren per inventarisatie maatwerk. Hierbij geven wij extra aandacht aan:

  • Eisen lokale boomverordening
  • Monumentale bomen
  • Verwerking in kaartmateriaal of Geo-informatiesystemen
  • Gebruik van beschikbare datasets
  • Kosteneffectiviteit

De boominventarisaties worden standaard uitgevoerd met behulp van een GPS-ontvanger met een nauwkeurigheid van ongeveer 1 meter. Desgewenst is het mogelijk om de locaties van bomen met een nauwkeurigheid van 10 cm te bepalen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een boominventarisatie in uw projectgebied? Neem dan vrijblijvend contact op met:

Adviesbureau E.C.O. Logisch

Adviesbureau E.C.O. Logisch
E-mail: algemeen@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072

Boominventarisatie