HOME » Inventarisaties » Reptielen

Reptielen

Natuurwetgeving

In Nederland komen 7 inheemse soorten reptielen voor. Drie van deze soorten zijn slangen, de overige vier soorten zijn hagedissen. Daarnaast worden regelmatig exoten aangetroffen, waarvan de roodwangschildpad het bekendste voorbeeld is. Alle inheemse reptielen staan op de Rode Lijst Reptielen en zijn onder de huidige natuurwetgeving beschermd.

Nationaal beschermd
Soorten opgenomen in bijlage A van de Wet natuurbescherming: adder, hazelworm, levendbarende hagedis en ringslang.
Europees beschermd
Soorten opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn: gladde slang, muurhagedis en zandhagedis.

Bij ruimtelijke ingrepen moet worden onderzocht of er binnen het projectgebied reptielen voorkomen. Zo kan worden voorkomen dat de populatie van de betreffende soort schade ondervindt van de ingreep. Bij het maken van een beheerplan voor een natuurgebied en het uitvoeren van de maatregelen dient eveneens rekening te worden gehouden met de aanwezige reptielen.

Zandhagedis Zandhagedis (Lacerta agilis)

Onderzoeksmethodiek

Het inventariseren en monitoren van reptielen wordt uitgevoerd volgens de standaardmethodiek van RAVON, gericht op de in het projectgebied mogelijk aanwezige soorten. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van zogenaamde herpetoplaten. Dit zijn matten van flexibel, warmte houdend materiaal als rubber of bituum, welke op geschikte opwarmlocaties verspreid door het projectgebied worden neergelegd. Vele soorten reptielen gebruiken deze platen graag als opwarmplek of schuilplek. Deze platen worden vervolgens met regelmaat gecontroleerd op aanwezigheid van reptielen. Daarnaast wordt gericht gezocht naar bijvoorbeeld zonnende exemplaren, of juveniele exemplaren bij een broedhoop, simultaan met het controleren van deze platen.

Expertise

De adviseurs van Adviesbureau E.C.O. Logisch zijn gespecialiseerd in het kundig uitvoeren van inventarisaties en monitoring aan de hand van de genoemde methoden. Daarnaast kunnen zij een gedegen inschatting maken van de aanwezigheid van beschermde reptielen aan de hand van het aanwezige habitat.

Referentieprojecten

Onze expert

Jeroen Koorevaar

Jeroen Koorevaar
E-mail: jeroen@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072