HOME » Inventarisaties » Sprinkhanen

Sprinkhanen

Natuurwetgeving

In Nederland komen circa 64 soorten sprinkhanen voor, waarvan 46 soorten tot de inheemse soorten worden gerekend. In totaal zijn er twintig soorten terug te vinden op de Rode Lijst Sprinkhanen en Krekels. Voor deze soorten geldt een signaalfunctie. Dat wil zeggen dat de soort de laatste jaren bijvoorbeeld sterk achteruit is gegaan of dat het leefgebied wordt bedreigd. De soorten op de Rode Lijst zijn dus niet beschermd. Wel wordt er bij het maken van beheerplannen en het uitvoeren van de maatregelen rekening gehouden met de soorten die op de Rode Lijst staan. Het doel daarvan is om de soorten van de Rode Lijst af te krijgen.

Naast de beheerders willen ook de provincies de natuurwaarden in de verschillende natuurgebieden behouden en ontwikkelen. De maatregelen die genomen worden kosten geld. De Provincie verleent subsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Beheerders kunnen deze subsidie aanvragen. Bij het onderzoek worden de SNL-karteersoorten in kaart gebracht.

Sprinkhaan Zadelsprinkhaan (Ephippiger ephippiger)

Onderzoeksmethodiek

Het onderzoek naar sprinkhanen kan op meerdere manieren worden uitgevoerd. Eén van de meest gebruikte en efficiëntste methode is het noteren van de dieren op geluid. Voor soorten die een voor het menselijk oor onhoorbaar geluid maken kan gebruik gemaakt worden van een batdetector. Tijdens de ronden worden de soorten die op zicht worden waargenomen genoteerd. Voor de soorten die minder luidruchtig zijn en die zich ophouden in de hogere vegetatie, kan gebruik gemaakt worden van een sleepnet. Daarbij wordt een net door de vegetatie gesleept en vervolgens worden de soorten in het net op naam gebracht. Doordat niet alle soorten in dezelfde periode van het jaar aanwezig zijn dienen er meerdere ronden te worden afgelegd om een goed beeld te geven van de aanwezige soorten in een bepaald gebied.

Expertise

De medewerkers van Adviesbureau E.C.O.Logisch kunnen inventarisaties aan de hand van de genoemde methoden uitvoeren. Daarnaast kan er aan de hand van het habitat een verwachting worden gegeven van de aanwezige soorten in het desbetreffende gebied.

Onze expert

Mathieu Groeneveld

Mathieu Groeneveld
E-mail: mathieu@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072