HOME » Diensten » Monitoring (SNL)

Monitoring (SNL)

Provincies verlenen subsidies voor ontwikkeling en beheer van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen: Ecologische Hoofdstructuur). Dit doen zij met behulp van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Het doel van het SNL is het behoud en de verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap in Nederland.

In het kader van het SNL is het noodzakelijk monitoring uit te voeren voor diverse soortgroepen. Welke soorten en soortgroepen er gemonitord dienen te worden is afhankelijk van het beheertype. De monitoring dient eens per zes jaar uit te worden gevoerd. Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft ruime ervaring op het gebied van soortinventarisaties in diverse soortgroepen. Per soortgroep wordt een specialist ingezet voor de inventarisaties. Wanneer inventarisatiemethodes het toelaten worden inventarisaties gecombineerd aangeboden. Zo kunnen inventarisaties kosteneffectief en efficiënt worden uitgevoerd.

Meer informatie over monitoring van beheertypen vindt u in onderstaande documenten:

Expertise en referentieprojecten

Wilt u meer informatie over onze expertise op het gebied van een specifieke soortgroep? Kijk dan onder “Inventarisaties” en kies de gewenste soortgroep.
Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden bij SNL Monitoring? Neem vrijblijvend contact op met:

Adviesbureau E.C.O. Logisch

Adviesbureau E.C.O. Logisch
E-mail: algemeen@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072

Monitoring