HOME » Diensten » Quickscan Ecologie

Quickscan Ecologie

Een quickscan flora en fauna is de eerste stap van ecologisch onderzoek bij onder andere ruimtelijke ingrepen. Deze scan dient vaak ter onderbouwing bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Middels een quickscan flora en fauna wordt bepaald of er mogelijk beschermde natuur in en rondom een projectgebied aanwezig is. Daarnaast worden de mogelijke effecten van de ingreep op beschermde natuur bepaald, zodat daar tijdig rekening mee kan worden gehouden. In de meeste gevallen levert een quickscan genoeg informatie op om aan de slag te gaan. Aanvullende onderzoeken naar specifieke soorten kunnen echter noodzakelijk zijn. Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft experts in dienst op het gebied van soortgerichte inventarisaties. Onder “Inventarisaties” kunt u meer lezen over onze ervaringen op het gebied van de verschillende soortgroepen.

Wettelijk kader

Natuurbescherming is in Nederland geregeld in de Omgevingswet. Bij ruimtelijke plannen heeft de initiatiefnemer de plicht aan te tonen dat zijn plannen geen nadelig effect op beschermde soorten of hun leefomgeving heeft. Een quickscan levert hiervoor in de meeste gevallen voldoende onderbouwing en is bij ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk bij de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft de kennis en middelen in huis om u te begeleiden in het proces. Onze adviezen zijn pragmatisch, oplossingsgericht en praktisch.

Quickscan

Expertise en referentieprojecten

Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van quickscans. Onze ecologen hebben quickscans uitgevoerd in uiteenlopende projectgebieden. Hieronder vindt u een kleine greep uit projecten van de afgelopen jaren:

Wilt u meer weten? Neem contact op met:

Adviesbureau E.C.O. Logisch

Adviesbureau E.C.O. Logisch
E-mail: algemeen@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072