HOME » Diensten » Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding

De aanwezigheid van beschermde soorten in uw projectgebied kan leiden tot vertragingen door procedures en andere rompslomp. De kosten kunnen hierbij snel oplopen. Bij Adviesbureau E.C.O. Logisch denken wij altijd met de opdrachtgever mee binnen de wettelijke kaders. Wij hebben ruime ervaring met zowel wetstechnische zaken als de uitvoering in de praktijk. Bij ecologische vraagstukken op een project streven wij er naar de opdrachtgever te ontzorgen en te begeleiden op een ecologisch verantwoorde wijze, rekening houdend met zowel beschermde natuur als de belangen van de opdrachtgever.

Bagger- en dempingswerkzaamheden

Bij bagger- en dempingswerkzaamheden zijn beschermde soorten eerder regel dan uitzondering. Er komen vaak beschermde soorten voor in de watergang of er broeden beschermde vogelsoorten. Met een ecoloog van Adviesbureau E.C.O. Logisch aan de slootkant is er niets aan de hand! Hij kan u begeleiden hoe met beschermde soorten om te gaan. Het kan hierbij gaan om hele praktische zaken als het ontzien van een klein gedeelte tot het schrijven van een ecologisch werkprotocol waarbij precies wordt omschreven welke activiteiten in het kader van de wet mogelijk zijn. Daarnaast kan de ecoloog adviseren om de doelen van de werkzaamheden te behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schonen van watergangen om kranswieren terug te krijgen.

Ecologische begeleiding

Sloop, nieuwbouw en renovatie

Ook bij werkzaamheden aan gebouwen kunnen er beschermde soorten in het geding komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vleermuizen in de spouwmuur of broedende huismussen onder de dakpannen. Door tijdig een ecoloog van Adviesbureau E.C.O. Logisch in te schakelen weet u welke onderzoeken er verricht dienen te worden en kan vertraging voorkomen worden. In sommige gevallen is het noodzakelijk voor de werkzaamheden compensatie- of mitigatiemaatregelen te treffen. Adviesbureau E.C.O. Logisch heeft ruime ervaring op dit gebied. Onze ecologen kunnen adviseren waar en welke maatregelen getroffen dienen te worden. Daarnaast kunnen wij de opdrachtgever ontzorgen door deze maatregelen tevens uit te voeren.

Tijdelijke natuur

De ontwikkeling van een gebied kan stil komen te liggen door een ongunstige economie, tegenvallende verkoop van huizen of politieke onrust. Er ontstaat een braakliggend terrein waar beschermde soorten als de rugstreeppad dankbaar gebruik van maken. Om te voorkomen dat beschermde soorten problemen gaan opleveren bij doorontwikkeling van het terrein, kan er een ontheffing Tijdelijke Natuur aangevraagd worden. De voordelen van een dergelijke ontheffing werkt twee kanten op. De natuur kan (tijdelijk) profiteren van de extra beschikbare ruimte en de projectontwikkelaar hoeft zich geen zorgen te maken dat beschermde soorten zich vestigen. Tijdelijke natuur kan daarnaast draagvlak voor de geplande ontwikkeling creëren bij omwonenden en gemeentes. Adviesbureau E.C.O. Logisch kan begeleiden bij het aanvragen van een ontheffing Tijdelijke Natuur. Hierbij is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat voorafgaand aan de werkzaamheden het projectgebied wordt onderzocht op de aanwezigheid van beschermde natuur.

Referentieprojecten

Voor meer informatie over onze ervaring met ecologische begeleiding kunt u contact opnemen met:

Adviesbureau E.C.O. Logisch

Adviesbureau E.C.O. Logisch
E-mail: algemeen@eco-logisch.com
Tel.: 0172-576072