HOME » Nieuws » Boommarter ontdekt in hartje Den Haag!

Boommarter ontdekt in hartje Den Haag!

24 May 2013

Het voorkomen van marters in stedelijk gebied is vooral voorbehouden aan de steenmarter. De boommarter is eigenlijk een typische bosbewoner. Onderzoek in de grotere groengebieden van Den Haag heeft de aanwezigheid van de boommarter in park Sorghvliet aangetoond. Na de steenmarter op het binnenhof, is nu de boommarter in park Sorghvliet aangetroffen.

Verbindingszones en verspreidingsonderzoek
In Den Haag worden de duinen, landgoederen, buitenplaatsen op de strandwallen, recreatiegebieden en stadsparken met elkaar verbonden door smalle stroken groen, water en bomenlanen. Deze verbindingszones kruisen veel wegen, die vaak zo druk zijn dat de dieren niet zonder gevaar kunnen oversteken. De natuur kan zo niet goed functioneren. Daarom legt de gemeente Den Haag faunapassages aan. Bijvoorbeeld de eekhoornbrug over de N44 die ook door een boommarter gebruikt kan worden.

Adviesbureau E.C.O. Logisch onderzoekt in opdracht van de gemeente in de grote groengebieden de verschillende soorten zoogdieren. De gemeente wil graag weten welke soorten zich waar bevinden, om zo het functioneren van verbindingszones beter te kunnen bepalen en passende maatregelen te kunnen nemen rond knelpunten.

Niet ieder dier wordt op dezelfde wijze geïnventariseerd. Zo worden eekhoorns op basis van nesten, haarvallen en toevallige waarnemingen geïnventariseerd en vossen en marterachtigen met behulp van cameravallen. In Park Sorghvliet zijn ook een aantal camera’s op strategische locaties geplaatst om de aanwezige fauna vast te leggen op beeld en tot grote verrassing stond er onder andere een boommarter op de foto’s.

De boommarter (Martes martes) is een zoogdier uit de familie marterachtigen. De boommarter is ongeveer net zo groot als een huiskat maar heeft kortere poten. Hij lijkt erg op de steenmarter die ook in Nederland voorkomt. Zijn eten bestaat uit insecten, vogels en hun eieren, kleine zoogdieren zoals muizen, aas en af en toe een eekhoorn. In de nazomer en herfst eet de boommarter veel bessen en vruchten. Hij maakt geen eigen hol of nest maar past nesten aan naar zijn eigen zin. Deze bevinden zich onder andere vaak in boomholtes van oude bomen en die zijn er genoeg in Park Sorghvliet.

Sorghvliet bevindt zich midden in een stadse omgeving. Maar binnen de muren van het kleine natuurgebied overheerst toch de rust en de stilte die je in een natuurlijke omgeving verwacht. Dit maakt het onder andere mogelijk om toch een hoge natuurwaarde te creëren binnen een stadse omgeving. Een hoge natuurwaarde die door het aantreffen van de boommarter wordt bevestigd.

Uit Den Haag zijn meerdere waarnemingen van boommarters bekend uit de afgelopen jaren. Meestal betrof dit echter verkeersslachtoffers. Ook is het voorkomen van de boommarter in het Haagsche Bos al enige tijd bekend en ook bevestigd door sporenonderzoek rond faunapassages. Dit benadrukt de waarde van de aanleg van verbindingszones nog maar eens. Er zijn ook waarnemingen uit de duinen in Noord-Holland en uit de Broekpolder bij Vlaardingen bekend. De boommarter lijkt dus steeds meer voet aan de grond te zetten in het westen van Nederland. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de aanleg van verbindingszones en het verhogen van de kwaliteit van de aanwezige natuur.

Afbeelding