HOME » Nieuws » Grotbewonende parasieten op vleermuizen

Grotbewonende parasieten op vleermuizen

12 Jan 2012

Uit de resultaten van de 1e fase vleermuisonderzoek in Lope NP, Gabon, komen interessante gegevens naar boven. Zo zijn op meerdere soorten vleermuizen op kilometers van grotten toch grotbewonende parasieten gevonden. Deze parasieten kenmerken zich onder andere door het ontbreken van ogen of pigment. Het aantreffen van deze parasieten kan dan ook betekenen dat de betreffende vleermuis een grotbewonende soort is, die mogelijk grote afstanden aflegt tussen de verblijfplaats en het foerageergebied.

Deze data kan bijdragen aan de kennis over de verspreiding van ziektes als Ebola en Marburg. Deze ziektes zijn aangetroffen in grotbewonende vleermuizen. Het is vooralsnog onduidelijk of en hoe de vleermuizen deze ziektes overdragen op primaten of mensen.