HOME » Nieuws » Mogelijke samenwerking met Smithsonian/Shell Gabon bij ecological impact assessment

Mogelijke samenwerking met Smithsonian/Shell Gabon bij ecological impact assessment

26 Jan 2012

Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht voor een samenwerking met Shell Gabon en Smithsonion Institution voor het uitvoeren van een impact assessment. Mogelijk kan Adviesbureau E.C.O. Logisch de effecten van de aanleg van een nieuwe weg op het gebied van vleermuizen bepalen.

Vleermuizen worden wereldwijd erkent als indicatorsoort voor biodiversiteit en staat van instandhouding van de natuur. Door de aanwezigheid van E.C.O. Logisch in de regio is het voor het eerst mogelijk ook vleermuizen te betrekken bij een impact assessment in Gabon. Momenteel is er nog te veel expertise nodig om deze vleermuizen goed te monitoren. Door eerst een grondige nulmeting uit te voeren, en mogelijk de echolocatiegeluiden voldoende in kaart te brengen, zal monitoring door lokale instituten mogelijk worden.

De enige vrij toegankelijke ontsluitingsweg voor de regio Gamba in het zuiden van Gabon bestaat momenteel uit een zandpad over duinen, strand en savannes. Deze weg is enkel toegankelijk in het droge seizoen en met een sterke terreinwagen. Shell Gabon en de Gabonese overheid zijn van plan deze weg te verharden. Hiervoor is echter wel goed inzicht in de effecten op de natuur vereist. Door het verharden van deze weg, zal ook de toegankelijkheid van twee nationale parken toenemen, wat echter ook stroperij makkelijker maakt. Daarnaast zal de verkeersdruk vermoedelijk toenemen, wat grote gevolgen kan hebben op de aanwezigheid van fauna

In deze regio is de soort Hiposideros vittata aangetroffen, een nieuwe soort voor Gabon. Deze soort is een typische savanne soort. Gabon ligt een stuk noordelijker dan het bekende verspreidingsgebied van de soort, wat ophoudt bij de regenwoudgrens van het Congobekken. Hij is mogelijk dan ook sterk gebonden aan deze kustsavannes langs het tropische regenwoud van de Congobekken.