HOME » Nieuws » Nieuwe Wet Natuur aangepast na internetconsultatie

Nieuwe Wet Natuur aangepast na internetconsultatie

12 Jan 2011

In het EO programma Moraalridders van 30 november 2011 geeft Staatssecretaris Bleker aan dat de nieuwe Wet Natuur op een aantal punten aangepast zal worden na de consultatieronde. In deze consultatieronde konden belanghebbenden hun mening geven over de nieuwe wet en de gevolgen van deze wet.

Onder andere wordt de smient van de lijst met bejaagbare soorten afgehaald. Deze eendensoort is in de wintermaanden erg algemeen in Nederland. Ruim 40% van de wereldwijde populatie overwinterd in ons land. Het bejagen van deze soort is internationaal gezien dan ook niet te verantwoorden. Ook worden nu ook burchten van de das beschermd. In het originele voorstel was het enkel verboden de das zelf te doden, nu dus ook het vernietigen van de burcht. De ‘wilde orchidee’ (‘een soort met een heel mooi bloempje’ aldus Bleker) wordt vanwege zijn emotionele waarde bij veel Nederlanders ook weer beschermd. In Nederland komen vele tientallen soorten orchideeën voor, van vrij algemeen tot Europees zeer zeldzame soorten. Het over een kam scheren van deze soorten is erg kort door de bocht.

Wanneer het aan Bleker ligt, komt de verantwoording om negatieve schade te voorkomen bij de initiatiefnemer van de plannen te liggen. Hij moet rekening houden met deze soorten, schade voorkomen en eventuele mitigerende maatregelen achteraf melden bij de provincie. Er is geen controle meer door de rijksoverheid. Deze verantwoordelijkheid vraagt een gedegen kennis van de natuur. Kennis die niet van een normale burger verwacht kan worden. Het ontbreken van een ontheffingsplicht en het melden achteraf maakt rekening houden met zeldzame en beschermde dieren vrijblijvend.

Deze aanpassingenhalen enige scherpe randen van de nieuwe Wet Natuur af. De wet begint steeds meer op de huidige Flora- en faunawet te lijken. De vraag is of er nog meer aanpassingen gedaan zullen worden en of het niet verstandiger is eenvoudig de huidige Flora- en faunawet aan te passen.